czwartek, 5 listopada 2015

Czy dzieci chorują psychicznie?

TAKI na tym można by było zakończyć dzisiejszy post.
Jednak chciałabym Wam pokazać jak często dzieci chorują psychicznie.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu.
W latach 60 ubiegłego wieku przeprowadzono pierwsze badania dotyczące występowania autyzmu w Europie. W roku 1966 częstość występowania oceniono na 4,5: 10000. W roku 1980 badania w Europie wykazały, że częstość występowania autyzmu to 2:10000 i 4: 10000 dla psychozy dziecięcej (wg obecnych kryteriów to zaburzenie jest uznawane jako zaburzenie ze spektrum autyzmu).
Najnowsze badania (po roku 1990) opierają się na klasyfikacji ICD 10 (Europa) i DSM IV (USA). W badaniu brytyjskim na temat częstości występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu uzyskano wynik 57:10000, a w badaniu amerykańskim 67:10000. Warto zauważyć, że do tego spektrum zaliczono również dzieci  z cechami autystycznymi, zespołem Aspergera oraz te, u których występuje autyzm razem z upośledzeniem umysłowym. Częstość występowania autyzmu (a nie zaburzeń ze spektrum autyzmu) to 5,3:10000.

Zaburzenia emocjonalne
1. Lęk przed sepracją
- 4,1% u dzieci 7-11 lat
- 3,9% dzieci 12-16 lat
- 1,3% dzieci 14-16 lat
2. Zaburzenia lękowe w postaci fobii
- 2,4-9,2%. Szczyt zachorowania występuje między 5 a 13rż
3. Lęk społeczny
- Częstość występowania ocenia się na 1% do 15% zależy od badania.
4. Zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie
 - brak danych
5. Uogólnione zaburzenia lękowe
- 2,9-4,6%. Częściej u dziewczynek niż u chłopców.

Zaburzenia hiperkinetyczne:
 - wg badań wykorzystujących kryteria ICD 10 występowanie ocenia się na 1-2%

Tiki
- w popolacji ogólnej to 1-2%
- 1-11% dziewcząt i 1-13% chłopców w przedziale 7-11lat.

Zaburzenia zachowania:
- 5-10% dzieci
- 24% adolescentów

Zaburzenia odżywiania
- anorexia nervosa 0,5-2%
- subkliniczny zespół jadłowstrętu psychicznego - 2,1%
- bulimia nervosa - rzadko u dzieci przed 13rż, u kobiet 1-5%

Zaburzenia afektywne
1. depresja (zaburzenia depresyjna wraz z dużą depresją)
- 0,2-1,5% - u dzieci w okresie przedpokwitaniowym
- 2-15% - u młodocianych. W większości ostatnich badań częstość występowania zaburzeń depresyjnych u adolescentów jest jak u dorosłych. (ok 15%)
2. Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD)
- 1%u młodych pacjentów
- tzw. spektrum ChAD - 5%
- szczyt zachorowania 15-19rż, w pojedynczych przypadkach już przed okresem pokwitania występują pierwsze objawy.

Schizofrenia:
- 0,5-1% zaburzeń schizofrenicznych miało pierwsze objawy przed 10rż
- 4% przed 15rż
- najczęściej pierwsze objawy w później adolescencji i u młodych dorosłych
- brak danych co do częstości występowania schizofrenii u dzieci

Przedstawiłam najważniejsze wg mnie zaburzenia psychiczne. Jest jeszcze wiele innych, które są mniej charakterystyczne, ale to nie znaczy, że rzadziej występują (np moczenie nocne). Jak widać nie są to pojedyncze przypadki, a częstość ich wzrasta wraz z wiekiem dziecka.
Wiele z tych chorób może prowadzić do bardzo ciężkich stanów, a nawet śmierci dziecka (jak np ciężki epizod depresji z objawami psychotycznymi). Nie wolno rodzicom, ani lekarzom bagatelizować niepokojących objawów. Warto jak najszybciej udać się do specjalisty.
Jeśli pracujesz z dzieckiem w szkole, w poradni i dziecko nagle się zmieniło, zaczęło sprawiać problemy, których nigdy do tej pory nie stwarzało - zasugeruj rodzicom pomoc specjalisty psychologa bądź psychiatry. Dzięki wczesnej interwencji możemy pomóc dziecku, sprawić, że będzie potrafiło odnaleźć się w świecie, będzie mogło normalnie żyć.