wtorek, 6 października 2015

Psychiatra? Psycholog? Czym się różnią?

- Ty jesteś psychologiem!
- Nie, będę psychiatrią.
- A czym to się różni?

Często uczestniczę w takiej rozmowie. Ludzie często nie widzą różnicy między tymi zawodami.
Spróbuję wytłumaczyć czym zajmuje się psycholog, a czym psychiatra.
Na początek warto znaleźć definicję słów na podstawie słownika języka polskiego:
1. Psycholog
- specjalista w dziedzinie psychologii
- pot. znawca ludzi, charakterów ludzkich
2. Psychiatra
- lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.

Patrząc na te definicję widać na pewno jedną różnicę - psychiatra jest lekarzem. Jednak czym się różni psychiatria od psychologii? Znowu posłużymy się słownikiem języka polskiego:
1. Psychologia
- nauka badająca powstawanie i przebieg procesów psychicznych i motywów ludzkich zachowań
- wydział lub kierunek w szkole wyższej obejmujący studia w tym zakresie
2. Psychiatria
- dział medycyny zajmujący się leczeniem zaburzeń psychicznych.

W praktyce psycholog i psychiatra współpracują. Psycholog bada, analizuje, określa poziom funkcji poznawczych i innych mózgu. Ocenia przeżycia osoby badanej. Wyjaśnia co miało wpływ na zachowania obecne pacjenta. Psychiatra natomiast na podstawie badania lekarskiego oraz badania psychologa określa czy i z jakim zaburzeniem psychicznym lub chorobą psychiczną mamy do czynienia. Ustala sposób leczenia - nie tylko farmakologicznego. Prowadzi cały proces leczniczy pacjenta.